Op onze vereniging hanteren wij een VOG onder onze vrijwilligers: Verklaring Omtrent het Gedrag

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.Hiermee laten wij zien dat wij de veiligheid van onze leden serieus nemen. 

Hierom hebben wij ook een vertrouwenspersoon:
Deze persoon kan worden ingeschakeld bij één van de volgende onderwerpen, indien dit een relatie heeft met Volleybal Vereniging Wieringermeer:
1. Seksuele intimidatie (ongewenste intimiteiten)
2. Agressie / Geweld (verbaal of non-verbaal)

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld bij één van de volgende onderwerpen, indien dit een relatie heeft met Volleybal Vereniging Wieringermeer: 1. seksuele intimidatie (ongewenste intimiteiten) 2. agressie / geweld (verbaal of non-verbaal)